Crocodile Game AZ BOT

Bu bot söz oyunu botudur və AZƏRBAYCANDA ilk botdur! Telegramda vaxtınızı dahada maraqlı keçirin 🙂

Əsas bot: https://t.me/CrocodileGameAZ_bot

Quraşdırma

go get -u github.com/play2pay/croco-az

İşə salmaq

 1. .ENV Faylı redaktə et

cp .env{.example,}                # Copy
vim .env                     # Edit
source <(cat .env | awk '{print "export", $1}') # Set variables
 1. Redis və postgresql quraşdır

docker-compose up -d redis
docker-compose up -d postgresql
 1. DATA migrasiyasını yerinə yetir

make migrate-up

Botun klonlaşdırılması:

cp -r croco-az croco-
rm -rf postgres-data/
vim .env
vim docker-compose.yml
vim Makefile
docker-compose up -d postgresql
make migrate-up
docker-compose up -d --build

Contact

GitHub

View Github