ElekTrain

Dependencies (gebruikte libraries) downloaden:

go get

Bouwen:

go build

Nadien uitvoeren:

./elektrain

Of zonder een executable te bouwen:

go get
go run main.go db.go

Have fun! ⚡

TODO

  • polish UI
  • use real (sqlite) database
  • more questions

GitHub

View Github