libruscord

Bot który pozwala na pobranie zajęć na dzisiejszy dzień z terminarza w Librusie.

By go uruchomić, najpierw stwórz swojego bota na Discord Developer Portal

Potem, w folderze z botem stwórz plik .env z takimi danymi:

LIBRUS_LOGIN=twoj.login.do.librusa
LIBRUS_PASSWORD=twoje.haslo.do.librusa
BOT_TOKEN=token.do.bota

By go uruchomić, użyj komendy

go run *.go

GitHub

View Github