Golang Test Assessment

 1. For Question1 run:
go run main.go
 1. For Question2 run:
go run main.go
 1. For Question3 run:
go run main.go
 1. For Question4 run:
go run main.go
 1. For Question5 run:

    go mod init Question5
    go run tidy
    go run main.go
 1. For Question6 run:
go run main.go

GitHub

View Github