Slash command pro milujipraci.cz

This project is by its nature dedicated to czech or
slovak speaking users, so I suggest you to either learn Czech or move on.

But you are missing out!

S ohledem na blahodárné terapeutické účinky webové aplikace milujipraci.cz (velký dík jejímu
autorovi!), je třeba ji ještě více zpřístupnit zdeptaným a vysíleným zaměstnancům, aby nemuseli při nadávámí opouštět
ani jejich korporátní komunikátor.

Pokud tedy ve firmě používáte Slack nebo Mattermost, stačí si pustit tuhle jednoduchou binárku a nastavit si integraci
slash commandu a budete moct nadávat přímo ve v průběhu konverzace.

Spuštění

Build

go run github.com/fusakla/slash-milujipraci

Docker

docker run -it -p 8080:8080 fusakla/slash-milujipraci 

Kubernetes

Manifesty naleznete v ./kubernetes

Konfigurace

Defaultně aplikace očekává, že bude spuštěna pomocí trigger word /milujipraci. To lze změnit pomocí
flagu --trigger-word.

$ ./slash-milujipraci --help
usage: slash-milujipraci [<flags>]

Flags:
 --help            Show context-sensitive help (also try --help-long and --help-man).
 --debug            Enable debug mode.
 --listen-address="0.0.0.0:8080" 
                Address to listen on for API
 --trigger-word="milujipraci" Trigger word used
 --version           Show application version.

Nastavení integrace

Nahraďte http://127.0.0.1:8080 za URL, na které je vaše instance dostupná.

Slack

Jdi na https://api.slack.com/apps

Create new app > From scratch > Slash commands > Create new command

slack setup

Mattermost

Integrations > Slash commands > Add slash command

mattermost setup

GitHub

View Github